top of page

Harmony Laws

In de wereld waarin we leven, hebben we te maken met Natuur Wetten. Deze Wetten zijn een aantal principes die er voor zorgen dat het leven kan blijven bestaan. Het zijn principes die de cirkels van het leven laten draaien. Dat er een verleden, heden en toekomst is. Dat wij mensen te maken hebben met oorzaak en gevolg en dat alles met elkaar in verbinding staat. Als je de principes aan elkaar verbind, dan kom je uit op 1 principe. Het principe van eénheid. Hier zijn we allemaal aan gebonden. Alles dient en bedient elkaar.

 

Er is niet één mens die onder deze Wetten uit kan komen. Het maakt niet uit of je er wel of niet 'in geloofd' of dat je van mening bent dat deze Principes niet bestaan. Ze doen hun werk. Dit hebben ze altijd al gedaan en zullen ze altijd blijven doen. Deze Principes zijn universeel en eeuwig. Ieder kan deze Principes voor zichzelf ontdekken, bevragen en uitvinden. Niet door te denken, maar door te voelen. Want deze Principes zijn niet alleen in de natuur aanwezig, maar zitten ook gekoppeld aan ons bewustzijn. Wij zijn de Natuur.

 

In al onze emoties zit data. Met het doorvoelen van alle emoties, dus ook de zware, krijg je alle data die je nodig hebt om deze Principes in jezelf te ontdekken. Net zoals het principe van zwaartekracht, zijn deze principes onpersoonlijk, maar mechanisch. Het maakt niet uit of iemand overtuigd is dat hij kan vliegen, als hij van een gebouw af springt, zal hij naar beneden vallen. Zo zijn deze principes altijd van kracht. Ze functioneren, of we er nou bewust van zijn of niet.

De reden waarom niet veel mensen nog bewust zijn van deze principes, is omdat we in een emotionele donkere nacht zitten. We leren niet op school hoe om te gaan met emoties en onze (voor)ouders wisten al helemaal niet hoe daar mee om te gaan. In onze cultuur en in allerlei dogmatische theorien zoals vele religies of de "Law of attraction" worden bepaalde emoties afgekeurd. Boosheid, haat, of 'negativiteit' worden vaak als boeman gezien en de rede van 'het kwaad'. Maar niks is minder waar. Het kwaad ontstaat juist bij het afscheiden van deze emoties. Het buitensluiten van die delen van ons innerlijk kompas, maakt dat die delen van ons steeds kwader en kwader worden.

Omdat we aan het begin van het helingstijdperk staan, zijn er nog veel mensen die vinden dat emoties voelen voor zwakkelingen is. Deze houding heeft ooit zijn doel gediend, maar mag nu los gelaten worden als we verder willen komen. Omdat het voelen van onze emoties, juist ons kompas is waarmee we waarheid van dogma kunnen onderscheiden. Wanneer we delen van ons kompas (emoties) afkeuren, dan sturen we die naar ons onderbewuste, we hebben er geen vat meer op. Dat is fijn wanneer we onder onze vervelende emoties uit proberen te komen, maar dan komen we niet echt verder. We proberen dan met ons hoofd uit te vogelen wat waar is en wat niet. Precies de plek waar manipulatie op de loer ligt.

Ik kan hier de theorie uitleggen hoe de Principes van creatie werken, maar pas wanneer je ze zelf ontdekt in je eigen bewustzijn, kun je de inzichten leren inzetten en gebruiken als een kaart om te zien waar je staat en waar je heen wilt. Daarom is het van belang om tools te gaan verzamelen voor jezelf waarmee je in liefdevolle bedding kan leren om door heftige, pijnlijke en angstige emoties heen te gaan.

De Principes zoals ik ze hier kort omschrijf, zijn afgeleid van de teksten van Filosoof Hermes Trismegistus. Maar er zijn nog een hoop andere vormen van over de hele wereld, die dezelfde principes omschrijven, ieder in zijn eigen taal met zijn eigen woorden. Zoals o.a. het boedisme, psychologie, Sjamanisme, Astrologie, wetenschap of de Vipassana techniek, die allemaal op dezelfde principes neer komen.

Hermetische Principes.

 

De Principes die hieronder staan komen voort uit de filosoof Hermes Trismegistus. Hij heeft het ene principe opgeschreven in 7 principes om zo voor het menselijke brein helder te krijgen hoe ze werken. Het is eigenlijk allemaal één geheel en al deze Principes werken nauw samen met elkaar. Voor meer theoretische verdieping hierover kan ik je het boekje de Kybalion aanraden.

Mentalisme

Alles is mentaal. Een idee komt altijd eerst voordat het in de fysieke wereld gemanifesteerd wordt. Alles bestaat uit gedachtes en emoties. Gedachtes creëren de wereld. Wij worden bedacht door iets groters. Dit is wat sommige God noemen. Of de Bron. In Hindoeïsme is dat Brahma. Omdat alles altijd vanuit een gedachte ontstaat, is dit ook de plek van de oorzaken. Alle fysieke uitwerkingen die we zien in de wereld hebben een mentale oorzaak.

 

Bepaald gedrag, dat ziektes kan veroorzaken, komen voort uit mentale oorzaken zoals trauma's en pijn in het verleden dat we proberen te ontwijken. Omdat we een bewustzijn en een onderbewustzijn hebben, kunnen we niet altijd helder begrijpen waar sommige oorzaken zitten. Dit is waar schaduwwerk zijn doel dient.

hermes.jpeg

Vibratie

Alles vibreert. Elke atoom vibreert, niks staat stil. Alles is altijd in beweging. Elke gedachte en emotie heeft een frequentie. Een frequentie is een golf met een bepaalde golflengte. Hoe hoger de frequentie, hoe korter de golflengte. In een golf zit data, denk aan radio of internet. Zo zit er in een emotie-golf ook data.

 

Hoe lager de frequentie hoe harder de energie/ het materiaal. Hoe hoger de frequentie, hoe zachter het materiaal. Een materiaal veranderd bij een bepaalde frequentie opgegeven moment in iets vloeibaars en daarna in gas. Daarna zijn het frequenties die wij met ons blote oog niet kunnen zien, omdat wij mensen maar 0,05% van alle frequenties kunnen waarnemen. Helderziende kunnen echter meer waarnemen. Daarom zien zij ook aura's en geesten. Dit zijn gedachte klusters met een bepaalde frequentie.

In de spirituele wereld hoor je mensen vaak zeggen: verhoog je frequentie. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Dit kun je bijv. doen d.m.v. schaduw integratie werk

Dit is ook wat alchemie is. Lagere frequenties veranderen in hoge frequenties. Het spirituele Goud.

frequencies.png
resonantie.gif
vibrations.png

Correspondentie

Zo boven zo beneden, zo beneden zo boven, zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen. De wereld is een groot Droste effect: Spiegels tegenover elkaar. Omdat we allemaal uit dezelfde bron komen zijn we allemaal reflecties van elkaar. Met twee spiegels tegenover elkaar zie je een oneindige gang van spiegels. Dit is waarom het universum oneindig lijkt en je oneindig kan in of uitzoomen. Wanneer we bijv. met een telescoop het universum in kijken zien we dezelfde patronen als wanneer we met een microscoop naar kleine dingen kijken.

 

Wanneer jij je aan iemand irriteert of iemand ophemelt, reflecteert dit iets binnen in jou. Maar als je iets afkeurt, verstopt dit zich in je onderbewuste. 

 

We kunnen deze wet gebruiken daarom als tool inzetten voor schaduw werk. Om dat wat in het onderbewuste zit, bewust te maken.

correspondence.gif
correspondence.jpg
nature.png
mandelbrot.gif
domino.png

Polariteit

Alles heeft twee polen. Bloedheet en IJskoud. Licht en donker. Liefde en angst. Kletsnat en kurkdroog.

Maar stiekem is het een illusie, want eigenlijk is het gewoon één ding met een bepaalde gradatie van iets. Bijv kletsnat is een heleboel water en kurkdroog is de afwezigheid van water. Licht en de afwezigheid van licht; donker. Liefde en de afwezigheid van liefde; angst.

 

De kunst van het leven is om in het midden te blijven ipv jezelf te polariseren in ideeën of gedrag.

 

Ritme

Nu komt tijd bij de som. Samen met de wet van polariteit krijgen we melodie; ups en downs. Dag en nacht, seizoenen. De kern van de vibratie-golf, de golflengte. De rondjes die het zonnestel draait om de zon; Astronomie etc.

 

 

Oorzaak en gevolg

Alle oorzaken hebben gevolgen, alle gevolgen hebben oorzaken.

Oorzaken zijn mentaal, gevolgen zijn fysiek. Dit is uiteraard ook

andersom zo, maar wanneer we iets fysieks willen oplossen is de

wortel van het probleem altijd mentaal. (mentalisme) Dit principe zorgt

voor karma. Wat we oogsten is wat we zaaien. Samen, met z'n allen.

Alles heeft een rimpel effect.

 

Gender.

Alles is mannelijk en vrouwelijk, ze zijn beide evenveel waard maar hebben andere eigenschappen. Het mannelijke penetreert en het vrouwelijke absorbeert. Ieder persoon heeft zowel vrouwelijk als mannelijk in zich, het is maar net wat zich meer ontwikkelt heeft wat dominant aanwezig is. Dit zit ook gekoppeld aan ons linker en rechter hersenhelft. Links is mannelijk: logisch nadenken, structuur en bescherming. Rechts is vrouwelijk: Intuïtief, creatief en verzorgend. Wanneer we beide hersenhelften ontwikkelen krijgen we een samensmelting die een holistisch overzicht van wat er in de wereld/in jezelf/in het universum afspeelt.

 

In vele mysterie tradities komt het allemaal neer op de relatie tussen je innerlijke- vader, moeder en kind in harmonie te brengen. Het kind staat symbool voor spelen; actie; het hersendeel dat gekoppeld zit aan ons zenuwstelsel.(R-complex) Daar waarmee we acties uitvoeren.

 

Wanneer beide hersenhelften; links en rechts beide ontwikkeld en gezond zijn, transformeert het innerlijke kind in het Heilige kind omdat het nu veilig kan spelen en ontdekken. Deze staat van zijn wordt ook wel het Christus bewustzijn genoemd door velen. Maar in principe is het gewoon de uitlijning van gedachtes, emoties en acties. Innerlijke rust.

allseeingeyetabletthumb.jpg
Mentalisme
Gender
Vibratie
Correspondentie
Polaritet
Ritme
Oorzaak en gevolg
bottom of page